La Leche League Luxembourg
Deutsch > Meetings > LLL Infostand (Brouch)
LLL Infostand (Brouch)

LLL Infostand (Brouch)

Infostand an Stëllberodung vun der La Leche League Lëtzebuerg am Krabbelgrupp Um Helpert.

Datum Uhrzeit Details
01.03.2018 9h30-11h00

An der Koll, am Eck zu Brouch bei Miersch

Den Entrée as gratis.

Kontakt: Félicie Wietor, LLL-Stëllberoderin

<http://www.lalecheleague.lu/index.php?include=email&?q=K1pBUzRANy4VXnRbLmBuVSVDaH4JSjJqOWxZSitERTRmZm0-3D_37>

15.03.2018 9h30-11h00
29.03.2018 9h30-11h00
19.04.2018 9h30-11h00
Flyer Infostand 2018.pdf